Γεωγραφική Αρμοδιότητα

Τα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης απεικονίζονται στην ακόλουθη εικόνα.

Π.Ε. Κοζάνης

Βάσει της απογραφής του 2011, ο πληθυσμός κατά τόπους είναι:

Περιοχή Μόνιμος Πληθυσμός Άρρενες Θήλεις Πυκνότητα SQKM
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 149270 74610 74660 42,46
Δήμος Κοζάνης 70420 35340 35080 65,74
Δήμος Βοΐόυ 18510 9220 9290 18,37
Δήμος Εορδαίας 45450 22620 22830 64,12
Δήμος Σερβίων – Βελβεντού 14890 7430 7460 20,45

javporn