Χάρτης Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Π.Ε. Κοζάνης

Ο Χάρτης Βιοτεχνιών/Βιομηχανιών Π.Ε. Κοζάνης παρουσιάζει τις μεταποιητικές βιοτεχνίες και βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και είναι αδειοδοτημένες από την υπηρεσία μας. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται επίσης και 1190 επαγγελματικά εργαστήρια με μεταποιητική δραστηριότητα τα οποία όμως για εποπτικούς λόγους παραλείπονται.

Επισημαίνεται ότι κάποιες επιχειρήσεις δεν έχουν τοποθετηθεί στην ακριβή τους θέση. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι δεν υπήρχαν καταχωρημένα γεωδαιτικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή. Η τοποθέτηση αυτών των επιχειρήσεων έχει γίνει με αυτόματο τρόπο σε μικρή ακτίνα από το κέντρο του δημοτικού διαμερίσματος στο οποίο ανήκουν.

Το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2014 θα γίνεται ενημέρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων του χάρτη σε δεκαπενθήμερη βάση, οπότε ευελπιστούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν τοποθετηθεί με ακρίβεια το σύνολο των βιοτεχνιών/βιομηχανιών της Π.Ε. Κοζάνης.

Αναζήτηση επιχειρήσεων στον χάρτη

Στον χάρτη μπορείτε να αναζητήσετε κάποια επιχείρηση με την επωνυμία της ή να αναζητήσετε επιχειρήσεις με βάση το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Για την αναζήτηση θα χρησιμοποιήσετε το κουμπί “Search” στην πάνω δεξιά γωνία του χάρτη.