33,35,152,157.678223

ο Πρόεδρος της Καστανιας Γιώργος Νιζάμης