Τηλεφωνικός Κατάλογος Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Π.Ε. Κοζάνης

Τηλεφωνικό Κέντρο: 24610-26600, 24610-41412