Τηλεφωνικός Κατάλογος Νοσοκομείων Π.Ε. Κοζάνης

Τηλεφωνικός Κατάλογος Νοσοκομείων Π.Ε. Κοζάνης

Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, Μαματσίου 1

  • Τηλεφωνικό Κέντρο: 24613 52600
  • Ραντεβού – Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων: 24613 52651, 24613 52881
  • Πατήστε για e-Ραντεβού
  • Ιστοσελίδα: www.mamatsio.gr

Μποδοσάκειο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας