Τηλεφωνικός Κατάλογος Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου, Κοζάνη 50 132)

Τηλεφωνικό Κέντρο: 24610 49860
Fax: 24610 49861, 24610 25288Γενικός Αστυνoμικός  Διευθυντής :24610-49888,Υπασπιστής: 24610-49889

Fax: 24610 28366, 2131527766

Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων

2461049860 – 2461037331

Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών
– Προϊστάμενος: 24610 54450
– Εργαστήρια:24610 54452

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
(Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου, Κοζάνη 50 132)

Διευθυντής 24610 22000 , 49862

Υπασπιστής 24610 22001, 49863, 24610 49880

Α΄Υποδιευθυντής:24610 21038, 24610 49861

Β΄Υποδιευθυντής:24610 49865

Γραφείο Έκδοσης Διαβατηρίων
– Προιστάμενος Έκδοσης Διαβατηρίων :24610 26220,49883
– Fax: 24610 25288 ,24610 24976

Κέντρο Άμεσης Δράσης R/T (100)-Διαβιβάσεις Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλεφωνικό Κέντρο:24610 49860, *100*, 24610 29100
Fax: 24610 49861, 24610 25288

Ένωση Αστυν. Υπαλλήλων Κοζάνης (Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου, 50132):

26410 37777

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
(Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου  50132, Κοζάνη)
– Διοικητής :24610 24411, 54425,Fax:24610 24411
– Υποδιοικητής:24610 54426
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24610 54420
– Βοηθός Αξιωμ/κού Υπηρεσίας:2461054457
– Γραμματεία:24610 54421 ,Fax:24610 54424
– Δακτυλογράφος:24610 54422
– Αρχείο :24610 54423
– Θέματα Αγορανομίας -Επιδόσεις:24610 54427
– Γραφείο Προανακρίσεων -Βαθμοφόροι:24610 54428
– Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου:24610 54429
– Φρουρά Πύλης:24610 54456
– Κρατητήρια:24610 54454
Fax:24610 54424

 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
(Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου  50132, Κοζάνη)
– Διοικητής:24610 23454,54435
– Υποδιοικητής:24610 54436
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24610 54430
– Γραμματεία:24610 54431
– Aρχείο:24610 54432
– Γρ. Ναρκωτικών:24610 54433
– Γραφείο Ταυτοτήτων: 24610 54437
– Γραφείο Αλλοδαπών: 24610 54438
– Γραφείο Κρατικής Ασφάλειας: 24610 54439
Fax:24610 54434

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
(Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου  50132, Κοζάνη)
– Διοικητής: 24610 23342,54445
– Υποδιοικητής: 24610 23142, 54446
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24610 23142, 54440
– Γραμματεία: 24610 54441
– Δακτυλογράφοι:24610 54442
– Αρχείο: 24610 54443
– Γραφείο αδειών Μοτ-των: 24610 54448
– Γραφείο Φωτογραφικού RADAR: 24610 54447
– Γραφείο Παραβάσεων -Πινακίδων: 24610 54449
Fax: 24610 54444

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
(117 Εθνομαρτύρων 60, Τ.Κ. 505 00 Σέρβια)
– Διοικητής: 24640 21492
– Αξ/κός Υπηρεσίας κ΄Fax: 24640 23333
Fax:24640 21492

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΒΟΪΟΥ

(Τ.Κ. 503 00, Σιάτιστα)
– Διοικητής:24650 21208
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24650 21111
– Γραμματεία: 24650 21111
Fax:24610 21111

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ
(Τσοτίλι 502 02)
– Διοικητής: 24680 32846
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24640 32666,
– Fax:24680 32666

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
(Τραπεζούντος 2, Πτολεμαΐδα 502 00)
– Διοικητής: 24630 24777, 55416
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24630 55422, 23333
– Γραμματεία:24630 55417
– Δακτυλογράφοι :24630 55418
– Αρχείο:24630 55419
– Δημόσιος Κατήγορος:24630 55420
– Θέματα Αγορανομίας:24630 55421
– Γραφείο Επιδόσεων:24630 55446
– Φρουρά καταστήματος:24630 55448
– Λέσχη:24630 55447
– Fax:2463021111

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
(Τραπεζούντος 2, Πτολεμαΐδα 502 00)
– Διοικητής:24630 55412
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24630 55427
– Γραμματεία:24630 55425
– Δακτυλογράφοι – Αρχείο:24630 55426
– Γραφείο Oπλων: 24630 55424
– Γραφείο Δημ. Ασφάλειας:24630 55423
– Γραφείο Ταυτοτήτων:24630 55428
– Γραφείο Αλλοδαπών:24630 55429
– Fax:24630 23990
Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών
– Προϊστάμενος :2463055443
– Γραφείο Εξερευνητών:24630 55444

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
(Τραπεζούντος 2, Πτολεμαΐδα 502 00)
– Διοικητής: 24630 55430
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24630 55434-5
– Γραμματεία:24630 55431
– Δακτυλογράφοι – Αρχείο:24630 55432
– Γραφείο Προανακρίσεων:24630 55435
– Γραφείο Αδειών Μοτ-των:24630 55433
– Γραφείο Τροχονομικής Αστυνόμευσης:24630 55437-8
– Fax:24630 54547

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
(Τραπεζούντος 57, Πτολεμαΐδα 502 00)
– Διοικητής:24630 53868, 24630 55439
– Υποδιοικητής:24630 55440
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24630 55411
– Γραμματεία:24630 55441  Fax:24630 53868, 24630 55439
ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ  ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
– Tηλ: 24683 50125
– Fax: 24683 50126

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
– Tηλ: 24643 50312
– Fax: 24643 50302