Δήμοι Π.Ε. Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ

Δήμαρχος: Δημήτριος Λαμπρόπουλος

Διεύθυνση: Σιατίστα 50300

Τηλ.: 24650-21280, 24650-23523

Fax.: 24650-23270

Website: http://www.siatista.gr

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δήμαρχος: Σάββας Ζαμανίδης

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15, 50200, Πτολεμαιδα

Τηλ.: 2463350100

Fax.: 2463350150

Website: http://www.ptolemaida.gr

email: grdhmar@ptolemaida.gr

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δήμαρχος: Ελευθέριος Ιωαννίδης

Διεύθυνση: Πλατεία Νίκης 1, 50100

Τηλ.: 24613-50305, 50311,50301,50312

Fax.: 24610-27065

Website: http://www.cityofkozani.gov.gr

email: dimarkoz@otenet.gr

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Δήμαρχος: Αθανάσιος Κοσματόπουλος

Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 50500, Σέρβια

Τηλ.: 24643 50117

Fax.: 24640 24655

Website: http://www.dservion.gr

email: tpitenis@dservion.gr