Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Υπουργείο Εσωτερικών: Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας Ηπείρου –  Δυτικής Μακεδονίας

Γενική Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Τηλ.: 26510 88120

E-mail: akarali@apdhp-dm.gov.gr

Διεύθυνση: Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα (3ος όροφος)

 

Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Π.Ε. Κοζάνης

Τηλ.: 2461350104

E-mail: karagiannakiel@apdhp-dm.gov.gr

Δ/νση: Περιοχή ΖΕΠ,Τ.Κ.50 100 Κοζάνη

 

Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Π.Ε. Καστοριάς

 Τηλ.: 2467022124

E-mail: martinosg@apdhp-dm.gov.gr

Δ/νση: Διοικητήριο, Τ.Κ. 52 100 Καστοριά

 

Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Π.Ε. Φλώρινας

Τηλ.: 2385049137

E-mail: migkoufani@apdhp-dm.gov.gr

Δ/νση: Διοικητηρίου 1,Τ.Κ.53 100 Φλώρινα

 

Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Π.Ε. Γρεβενών

Τηλ.: 2462353456

E-mail: liampasi@apdhp-dm.gov.gr

Δ/νση: Τέρμα Κ.Ταλιαδούρη, Διοικητήριο Γρεβενών,Τ.Κ.51 100 Γρεβενά