Δημοσίευση αιτήματος πάροχου ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την έγκριση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα

Έχοντας υπόψη:

Α. Την πιο πάνω σχετική αίτηση παρόχου.

Β. Την με αριθμό οικ. 725/23/04-01-2012 (ΦΕΚ Β αρ. φύλλου 5/5-1-2012) ΚΥΑ « Απόφαση διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ». άρθρο 8 παρ. 2,3 » Διαβάστε περισσότερα !!!

Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Δημοσίευση αιτήματος πάροχου ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την έγκριση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα

ΣΧΕΤ. : Αρχική αίτηση παρόχου από 14-2-2014 και 19-5-2014.

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις πιο πάνω σχετικές αιτήσεις παρόχου.
Β. Την με αριθμό οικ. 725/23/04-01-2012 (ΦΕΚ Β αρ. φύλλου 5/5-1-2012) ΚΥΑ «Απόφαση
διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». άρθρο 8 παρ. 2,3 » Διαβάστε περισσότερα !!!

Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Δημοσίευση αιτήματος πάροχου ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την έγκριση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Ότι με την σχετική αίτηση του, πάροχος ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ζητά την έγκριση δικαιώματος διέλευσης εγκατάστασης Δικτύου: » Διαβάστε περισσότερα !!!

Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Δημοσίευση αιτήματος άδειας διέλευσης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Δημοσίευση αιτήματος άδειας διέλευσης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την έγκριση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα

Αρχική αίτηση

Μικροτάφρος – Μικροσωλήνωση Α.Κ. ΑΙΑΝΗΣ – ΥΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑ 73590

Μικροτάφρος – Μικροσωλήνωση Α.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ – Α.Κ. ΡΙΖΟΜΑΤΩΝ – Α.Κ. ΣΕΡΒΙΩΝ 73586

Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail