Τηλεφωνικός Κατάλογος Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης

 1. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  1. Πολυτεχνική Σχολή (Κοζάνη)
   1. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
   2. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
   3. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
 2. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
  1. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.ΤΕ.Φ.)
   1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE (Κοζάνη)
   2. Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού TE (Κοζάνη)
   3. Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης TE (Κοζάνη)
  2. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.)
   1. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)
   2. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)
  3. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.)
   1. Τμήμα Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)
  4. Μεταπτυχιακά
   1. ΠΜΣ Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες
   2. ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων
   3. ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
   4. ΠΜΣ Μηχατρονικής
   5. ΠΜΣ Τραπεζική & Χρηματοοικονομική