Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

ΑΝΚΟ, Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

  • Διεύθυνση: Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη
  • Ιστοσελίδα: www.anko.gr
  • E-mail: anko@anko.gr
  • Αρ. Τηλ: +30 24610-24022
  • Αρ. Φαξ: +30 24610-38628