Ανακοίνωση πρόσκληση για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Ανακοίνωση πρόσκληση για τη στελέχωση της Γ.Δ. Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

bijpf-5ny

Κοινοποιήστε: