Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

Εκτύπωση
Σύμφωνα με το Α.Π. 5901/06.09.2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) έχει δημοσιεύσει τις ακόλουθες προκηρύξεις με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                     ΘΕΣΗ                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ CEDEFOP/2017/04/AD Head of Human Resources 13.09.2017 (τ.ω.Ελλάδας 15.00) CEDEFOP/2017/05/AST Procurement Assistant 20.09.2017 (τ.ω.Ελλάδας 15.00) CEDEFOP/2017/06/AD Head of Department for Resources and Support 12.10.2017 (τ.ω.Ελλάδας 15.00)
Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Παρακαλούμε τους υποψηφίους να ακολουθήσουν τις οδηγίες της προκήρυξης προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή τους.
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά απευθείας στoν ανωτέρω φορέα

Διαβάστε εδώ την προκηρυξη

Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail