Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ ́ αριθμ. 2135/17.03.2016 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (24) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής 1, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2016.

Αναλυτικότερα:
1. Όσον αφορά στην 25η Απριλίου 2016, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.A.2)
Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.F.3) (cost free,
χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.DS.05)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.Β.3)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.E.3.A)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.E.3.B)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.H.3)
2. Όσον αφορά στην 25η Μαΐου 2016, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.J.2)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.J.4)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης
(EMPL.Ε.2)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.D.1) (cost free, χωρίς
αποζημίωση από Ε.Ε.)
Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.B.1.A)
Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.C.4)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.A.3)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.B.4)
Μία θέση στην Νομική Υπηρεσία (SJ.CFSP)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.B.1)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.4)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.5)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.D1.001)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.D.1.003)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.D2.003)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.B.2.A)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.B.2.B)

Διαβάστε εδώ την προκηρυξη

Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail